Saunaprojekt på fællesområdet

Under en ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 29. august blev der vedtaget forslag om at etablere en sauna på fællesområdet under forudsætning af, at der kunne opnås fuld eller delvis finansiering fra Ballerup Kommunes Grønt Råds puljeordning. 
 
Saunaprojektet har nu været ansøgt og behandlet af Grønt Råd, der efterfølgende har meddelt,at der ikke kunne gives tilskud.
 
Dermed kan saunaprojektet ikke realiseres, og bestyrelsen betragter derfor sagen som afsluttet.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen G/F Nysøgaard

Opdatering på Sct Hans

Da der er besluttet i Beredskab Øst at det ikke er tilladt at tænde bål er Sct Hans arrangementet ændret. Vi kommer naturligvis ikke til at tænde bål, men vi havde arrangeret et big band til at komme og spille. Vi ønsker stadig de kommer og spiller, og vi har aftalt med dem, at selvom vi ikke tænder bål, kommer de alligevel og spiller dejlig musik for os. Alle i grundejerforeningen er naturligvis velkommen.

Bandet går på kl 20 ved søen, medmindre vejret er imod os og det regner. Men bedømt ud fra vejrudsigten her to dage inden, ser det positivt ud.

Opdatering på oversvømmelse af fællesområde

Onsdag d. 25/4 fik vi hjælp til at få løst vores problem med oversvømmelse af det SV hjørne af fællesområdet som har stået under vand. Oprindelig troede vi det var et hul på røret mellem søerne, men det viste sig at vandet kom op ad en brønd, og det ikke var et rørbrud. 

Brønden blev blotlagt af en kloakmester, som også foreslog at spule afløbet igennem for fjerne forstoppelser som højest sandsynlig var skyld i at vandet piblede op. Det viste sig at være rigtigt, og afløbet mellem søerne er nu åbent igen. 

Kommunen kom også og spulede vejsystemet igennem for at rense mod sand i vejbrøndene. De lovede også at sætte et gitter op ved indløbet mod søen for at der ikke kom så meget skidt ind fra skoven. 

Begge dele har givet en del slam i søen, og det anbefales ikke at bade den kommende måned. Bestyrelsen vil naturligvis igen i år få taget badevandsprøver. 

Cirkus tilbud til medlemmer af grundejerforening

Til Medlemmerne i Nysøgårds Grundejerforening og deres venner og børn

Julegave ide til

Cirkus ARENA’ Festforestilling

På Bellahøj Fredag den 13.april 2018 kl. 17.00


Gert Leif Gyldvig Tværvænget 6 har fået mulighed for at fremskaffe Cirkus billetter til en meget billig pris:

Til Ca. Halvpris 133kr. pr. stk.

Som betales kontant samtidig med Bestillingen af antal billetter. Billetterne
tildeles efter først til mølle princippet og kan være i nedenstående 2 afsnit

pladserne er nummereret.
Normal priserne på billetterne er følgende:
Terrasse: A-B afsnit Gul – Rød 230kr.
Parket: A-B afsnit Gul – Rød 260kr.

Bestilling og betaling aftales med Gyldvig senest:

Mandag den 11-12 -2017 kl.21.00

Telefon. +45 2392 2941 E-mail: bgglg0405@gmail.com

God Jul

Arbejdsweekend efteråret 2017 i Nysøgaard

Så er sommeren desværre slut, og vi skal forberede vores område til vinter. Det har været en våd sommer, og derfor har der været meget vækst og det skal vi gerne have gjort klar til vinteren.

Derfor opfordres du til at mødes med os andre lørdag den 28 klokken 10 ved petanque banen.

Legekammeraterne sørger for græskar udskæring. 

Grundejerforeningen byder på morgenbrød (medbring kaffe) og efterfølgende pizza til frokost. 

Vi starter den 28 med en rundtur om søen, hvor vi kan tale om arbejdsopgaver og udveksle tanker om initiativer.
Blandt weekendens arbejdsopgaver er:

  • Udskiftning af vissent juletræ på hjørnet mellem Tværvænget og Nysøvang og rensning af området
  • Optagning af svømmeponton
  • Tæt trimning af bl.a. hassel og rød-el langs søen
  • Skabe luft omkring back-up pil mellem de to store piletræer
  • Vurdere/frigøre opspænding af udplantede træer
  • Udskifte dæk i gynge
  • Oprense langs fortovet på Solbrinken
  • Vurdere om der skal købes mere stenmel til petanque bane.
  • Lave flis på lejet maskine af diverse grene. Forud for havedagen forventes bl.a. det store syge birketræ på østsiden at blive fældet.

Personer, der har waders, med lyst og mulighed for at beskære vækster ved søens bredder søges.

Det grønne udvalg har brug for flere medlemmer, så hvis du har lyst til at deltage, er du hjertens velkommen!

Kagekonkurrence til jubilæumsfest

Til jubilæumsfesten på lørdag vil der være kagekonkurrence for alle interesserede.

Kom med dit bedste bud, på den sjoveste, flotteste eller lækreste kage. Kagerne bliver både bedømt på den bedste kage, udseende eller smag, og der er præmie til den bedste.  

Kagekonkurrencen starter kl 14, når arrangementet starter. Der vil blive kåret en vinder sammen med præmieoverrækkelsen for nysøathlon og cykelløbet.