Rengøring af fortove

Foreningen og bestyrelsen vil som nævnt til Generalforsamlingen sætte fokus på at alle grundejere sørger for at holde fortovet omkring deres matrikel rengjort, samt sikret at hækken ud mod fortovet er klippet, således det er muligt at færdes på fortovet.
Det er kommunen som skal henstille grundejere, hvis de ikke sørger for at vedligehold hækken og fortovet.

Bestyrelsen og grønt udvalg synes dog det er vigtigt at det er muligt at færdes på fortovene, samt at området fremstår pænt og nydeligt, da det er i alles interesse. Bestyrelsen og grønt udvalg, vil også sætte det på som et punkt til den kommende arbejdsweekend at sikre fortovet og hække ved fællesområdet er klippet og pæn.

Sankt Hans 2017 i Nysøgaard

Kære alle i Nysøgaard

Så er det ved at være tid til Sankt Hans endnu engang. Og som sædvanlig, vil Nysøgaard også lave et arrangement til afholdelse af denne festlige dag.

For at arrangementet succesfuldt kan blive gennemført, har grundejerforeningen behov for hjælp til at få sat telt og tømmerflåde op. Hvis du har mulighed for at hjælpe mødes vi klokken 18, på søndag d. 18 juni, hvor telt og tømmerflåde skal gøre klar. 

I år prøver vi at lave et mindre børnebål for at de familier som har små børn der ikke kan holde sig vågen til det store bål. Børnebålet tændes ca. kl 17:00. 

Der vil i år blive tændt fælles grill omkring kl. 17:30-18, som kan benyttes hvis man har lyst til at grille sin mad.

Bålet tændes omkring klokken 21:30, og forhåbentlig kan vi få sendt heksen godt afsted mod Bloksbjerg. Vi håber dog på lidt bedre vejr end sidste år. 

Som sædvanlig byder grundejerforeningen på nogle snacks og lidt at drikke.

Alle er velkommen til at deltage.

Arbejdsweekend foråret 2017 i Nysøgaard

KOM TIL FÆLLES ARBEJDSWEEKEND 

Lørdag den 29 april og -hvis nødvendigt, Søndag den 30 april.

---

– GIV EN HÅND MED OG FÅ SAMTIDIG EN HYGGESNAK MED ØVRIGE BEBOERE

---

Så er foråret kommet og vi skal forberede vores område på en dejlig sommer.

Derfor opfordres du til at mødes med os andre Lørdag den 29 klokken 10 ved petanque banen.

Legekammeraterne sørger for bål og snobrød. 

Grundejerforeningen byder på morgenbrød (medbring kaffe) og efterfølgende pizza til frokost. 

1.       Derefter skal vi rydde op efter det sidste syge asketræ, der vil blive fældet i dagene op til weekenden. Vi anskaffer en flis-maskine til formålet, som det blev foreslået på generalforsamlingen.

2.       Vi skal have søsat badepontonen og målt vandklarhed.

a.       Der skal også arrangeres vandkvalitetsmåling.

3.       Der udsættes 100 fisk (Hvis leverandøren kan den dag. Det er endnu ikke endeligt bekræftet.) Tag børnene med til dette event.
a.       Der udsættes 40 aborrer.
b.      Der genudsættes 60 græs- og sølvkarper. Den tidligere bestand døde under isvinteren for en del år siden.
c.       Der udsættes en del muslinger.
d.      Når fredningssæsonen er ovre udsætter vi også krebs.

4.       Området omkring det store egetræ ryddes (og dækkes med flis). Ligeledes ryddes området bag petanquebanen.

5.       Snylteplanterne fjernes, hvor muligt.

6.       Et par mindre flækkede træer fældes.

7.       Borde slibes og males.

8.       Et dybdegående team undersøger –om muligt- fraløbet fra Toblerone søen over til Slottet.

Ballerup Kommune begynder at affaldssortere mere

MEDDELSE FRA BALLERUP KOMMUNE

Den 1. april 2017 starter en ny og grønnere affaldsordning i Ballerup kommune. Med den nye sorteringsordning forventer kommunen at nå det nationale mål om 50 pct. genanvendelse af affaldet inden 2022.
Villakvarterene er de første I løbet af marts måned vil beboerne i villakvarterene få leveret tre nye todelte affaldsbeholdere til at sortere affaldet i.
Sorteringsopdelingen hedder mad-/restaffald, plast/papir og glas/metal. Sammen med de tre beholdere hører en sorteringsguide, der via tekst og billeder
forklarer, hvordan affaldet skal sorteres til genanvendelse – dit affald er nemlig for godt til at smide ud!
Foruden en sorteringsguide sender vi information ud løbende om detaljerne i den nye affaldsordning. Informationen modtages med digital post eller som en fysisk folder, der viser hvor affaldsbeholderne kan placeres på grunden.

Husk at hold øje med din e-boks og postkasse, hvor vi sender mere information om den nye ordning henover februar og marts.
Borgermøder
Vi afholder borgermøder i Måløv, Egebjerg, Ballerup og Skovlunde. Her kan du blandt andet opleve de nye specialdesignet skraldebiler helt tæt på og få svar på spørgsmål om affald og genanvendelse. Tid og sted vil blive annonceret på www.Ballerup.dk og i Ballerup Bladet.
Er du nysgerrig på den nye affaldsordning?
Er du allerede nu nysgerrig på den nye affaldsordning, kan du fra uge 7 tage et smut forbi Ballerup Bibliotek, Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv eller Rådhuset, hvor der er en udstilling om den nye affaldsordning og hvor du kan se de nye affaldsbeholdere.
Hvorfor skal vi affaldssortere?
500 metaldåser kan blive til en helt ny cykel, dit glas blive til nye flasker eller syltetøjsglas, eller dit plast til nye poser, plastikspande eller urtepotter. Fordelen ved at sortere dit affald er, at vi sparer på klodens ressourcer og dit affald kan blive en ressource for samfundet. Der er nemlig rigtig mange værdier i at genanvende dit affald.
Efter udrulningen af de nye affaldsbeholdere i villakvarterene, vil den nye affaldsordning efterfølgende blive rullet ud til rækkehusene og etageboligerne i 2018/19.

Du kan læse mere om den nye affaldsordning på www.Ballerup.dk

Arbejdsweekend lørdag d 29 oktober

KoM TIL Fælles havedag lørdag den 29. oktober og om måske også søndag den 30. oktober

– Giv en hånd med og få samtidig en hyggesnak med øvrige beboere

  • Vi mødes ved petanque banen i søens S-V hjørne lørdag den 29. oktober klokken 10 til lidt morgenmad, som foreningen giver, men tag en kande kaffe med!
  • Skidtfisk i søen skal forsøges fjernet, ved at trække et net gennem noget af søen.
  • Desuden skal søområdet  generelt trimmes og snylter-/slyngplanter skal fjernes.
  • Trekanterne og arealet langs Solbrinken skal renses.
  • Vores tømmerflåde skal sættes på land.
  • mm.
  • Ved 12:30 tiden serverer vi Pizza og øl/sodavand til alle.

De bedste hilsner, Grønt Udvalg!

nysoegaard

Grundejerforeningen er på Facebook

Kære alle

 

Nysøgaard grundejerforening er nu også på facebook.
Der er lavet en gruppe kaldet Nysøgaard Grundejerforening – Ballerup. Alle opfordres til at blive medlem.

Gruppen er lavet for at have et sted at poste nyheder, opslag, billeder eller lignende. Nysøgaard.dk vil stadig køre parallelt, og alle indlæg, vil automatisk også figurere på facebook siden.

Man er velkommen til at kommentere begge steder.
Linket til gruppen er:

https://www.facebook.com/groups/650267375128312/

Fiskedag og aflysning af naturdag d 25/9

Fiskedag og aflysning af naturdag d 25/9 kl 14-16

Der afholdes kun fiskedag d 25/9 kl 14-16.
Naturdag aflyses desværre, da det ikke har været muligt for legekammeraterne eller bestyrelsen at stå for arrangementet.

Alle beboere er med familie og venner inviteret til Store Fiskedag i Nysø.
Ved sidste arrangement var mange familier fremmødt med alle generationer, hvilket bidrog til hyggen.

Der må anvendes alle metoder for fiskeri.
Alle fisk må fanges, men gedder bør genudsættes. Andre skal aflives.

Vi har præmier i to kategorier; størst samlet vægt og flest fisk opgjort per familie! 1. 2. og 3. præmie i hver kategori.

Vi sætter bord og vægt op ved ”stranden”, hvor man løbende kan få vejet fiskene og hvor man afsluttende kl 16 kan få at vide, om man har vundet.

Forplejning står man selv for.

Deltagelse er gratis.
Gedder – medtælles, men genudsættes
gedde

Skaller – medtælles, men fjernes fra søen
skaller

Søfest 2016

Søfest 2016

Lørdag d. 27. August kl. 14:00

Dagens program

14:00 Kagekonkurrence:

Hvem kan bage den lækreste kage?

Hvem kan bage den flotteste kage?

kl. 15:30 Køres børnecykelløbet

alle kan deltage også hvis man er på løbecykel.

kl. 16:00 Skydes Nysøatlon i gang (svøm, løb, cykling)

børn over 9 år og voksne kan deltage.

Husk cykelhjelm

kl. 18:00 Grillen er klar: Medbring eget kød og drikkevarer, samt tilbehør til fællesbuffet

Medbring gerne kaffe/te til eftermiddagshygge samt en kage til kagekonkurrencen

Har du/i nogle lette havemøbler, så må i meget gerne medbringe dem, da vi ikke når langt med vores 4 bænkeborde.

På snarligt gensyn og med venlig hilsen
Legekammeraterne og BESTYRELSEN FOR NYSØGÅRD

Nye badevandsprøver

Der er kommet nye badevandsprøver. Desværre er værdierne steget i forhold til tidligere, og bestyrelsen kigger på hvad vi kan gøre for at forbedre disse.

Det anbefales at bruge sin sunde fornuft

Rapporten er vedhæftet her, men ellers er værdierne:

Badevandsprøve

 

Escherichia coli: 270 MPN/100 ml
Kravværdi: 250 MPN/100 ml

Intestinale enterokokker < 15 MPN/100 ml
Kravværdi 100 MPN/100 ml

Affald på Tværvænget efter havedagen

Desværre har det vist sig at der stadig er affald på Tværvænget efter vores succesfulde arbejdsweekend. Da vi vidste der var en del affald efter det voldsomme snefald, havde grønt udvalg inden arbejdsweekend bestilt to afhentninger af have affald. Det har desværre vist sig at det ikke er blevet hentet her to uger efter.

Bestyrelsen og grønt udvalg har rykket Vestforbrændingen flere gange efterfølgende uden det er blevet hentet.

 

Vi har ikke tidligere oplevet problemer med at få hentet haveaffald, så det er naturligvis beklageligt det har fået lov til at ligge så længe, når vi endda har betalt for to bunker.

Update: Vestforbrændingen har meldt tilbage, at det bliver afhentet i dag d 19 maj