Varsling om forhøjede niveauer af colibakterier enterokker

Kære grundejere i Nysøgaard

Læs dette hvis du bader i vores sø!

Bestyrelsen fraråder at der bades i søen, da der i øjeblikket er en meget høj forekomst af colibakterier og enterokker Det viser det seneste resultatet af årets badevandsprøve foretaget Eurofins Miljø A/S, som blev udført onsdag d. 29. juni

Når det gælder målinger for colibakterier ligger vi normalt på en værdi på 70-115. De maksimale kravværdier for “Blå Flag strandkriterier- Ferskvand” er på 500.Seneste måling viser en meget høj værdi på 1400. Bedre er det ikke for målinger for enterokker. Her er den maksimale kravværdig 200 og målingerne plejer at være mellem 15-50. Seneste analyse viser en meget høj værdi på 570.

Eftersom kvalitetskravene for udmærket badevandskvalitet jf. gældende badevandsbekendtgørelse, BEK nr 917 af 27/06/2016 ikke er opfyldt, fraråder vi badning. Vi får udført en opfølgende analyse om ca. 10 dage som forhåbentlig viser et bedre resultat.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Saunaprojekt på fællesområdet

Under en ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 29. august blev der vedtaget forslag om at etablere en sauna på fællesområdet under forudsætning af, at der kunne opnås fuld eller delvis finansiering fra Ballerup Kommunes Grønt Råds puljeordning. 
 
Saunaprojektet har nu været ansøgt og behandlet af Grønt Råd, der efterfølgende har meddelt,at der ikke kunne gives tilskud.
 
Dermed kan saunaprojektet ikke realiseres, og bestyrelsen betragter derfor sagen som afsluttet.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen G/F Nysøgaard

Opdatering på Sct Hans

Da der er besluttet i Beredskab Øst at det ikke er tilladt at tænde bål er Sct Hans arrangementet ændret. Vi kommer naturligvis ikke til at tænde bål, men vi havde arrangeret et big band til at komme og spille. Vi ønsker stadig de kommer og spiller, og vi har aftalt med dem, at selvom vi ikke tænder bål, kommer de alligevel og spiller dejlig musik for os. Alle i grundejerforeningen er naturligvis velkommen.

Bandet går på kl 20 ved søen, medmindre vejret er imod os og det regner. Men bedømt ud fra vejrudsigten her to dage inden, ser det positivt ud.

Opdatering på oversvømmelse af fællesområde

Onsdag d. 25/4 fik vi hjælp til at få løst vores problem med oversvømmelse af det SV hjørne af fællesområdet som har stået under vand. Oprindelig troede vi det var et hul på røret mellem søerne, men det viste sig at vandet kom op ad en brønd, og det ikke var et rørbrud. 

Brønden blev blotlagt af en kloakmester, som også foreslog at spule afløbet igennem for fjerne forstoppelser som højest sandsynlig var skyld i at vandet piblede op. Det viste sig at være rigtigt, og afløbet mellem søerne er nu åbent igen. 

Kommunen kom også og spulede vejsystemet igennem for at rense mod sand i vejbrøndene. De lovede også at sætte et gitter op ved indløbet mod søen for at der ikke kom så meget skidt ind fra skoven. 

Begge dele har givet en del slam i søen, og det anbefales ikke at bade den kommende måned. Bestyrelsen vil naturligvis igen i år få taget badevandsprøver. 

Cirkus tilbud til medlemmer af grundejerforening

Til Medlemmerne i Nysøgårds Grundejerforening og deres venner og børn

Julegave ide til

Cirkus ARENA’ Festforestilling

På Bellahøj Fredag den 13.april 2018 kl. 17.00


Gert Leif Gyldvig Tværvænget 6 har fået mulighed for at fremskaffe Cirkus billetter til en meget billig pris:

Til Ca. Halvpris 133kr. pr. stk.

Som betales kontant samtidig med Bestillingen af antal billetter. Billetterne
tildeles efter først til mølle princippet og kan være i nedenstående 2 afsnit

pladserne er nummereret.
Normal priserne på billetterne er følgende:
Terrasse: A-B afsnit Gul – Rød 230kr.
Parket: A-B afsnit Gul – Rød 260kr.

Bestilling og betaling aftales med Gyldvig senest:

Mandag den 11-12 -2017 kl.21.00

Telefon. +45 2392 2941 E-mail: bgglg0405@gmail.com

God Jul