Affald på Tværvænget efter havedagen

Desværre har det vist sig at der stadig er affald på Tværvænget efter vores succesfulde arbejdsweekend. Da vi vidste der var en del affald efter det voldsomme snefald, havde grønt udvalg inden arbejdsweekend bestilt to afhentninger af have affald. Det har desværre vist sig at det ikke er blevet hentet her to uger efter.

Bestyrelsen og grønt udvalg har rykket Vestforbrændingen flere gange efterfølgende uden det er blevet hentet.

 

Vi har ikke tidligere oplevet problemer med at få hentet haveaffald, så det er naturligvis beklageligt det har fået lov til at ligge så længe, når vi endda har betalt for to bunker.

Update: Vestforbrændingen har meldt tilbage, at det bliver afhentet i dag d 19 maj

Rundtur rundt om søen med Ballerup Kommunes biolog

Flemming og Carsten fra Grønt Udvalg, var torsdag d. 28/4 på en inspirationstur rundt om søen med Ballerup kommunes biolog Benny W. Jakobsen. Det blev til megen god og informativ snak. Herunder følger et kort referat.

Hans konklusion vedrørende den manglende gennemsigtighed i søen var enkel og klar; det skyldes primært vores gamle og høje træer, der smed masser af blade i søen. Store mængder af næringsstoffer. Som han sagde; “sådan var de jo ikke for tyve år siden, derfor den store forskel”. Samtidig fik vi dog stor ros for vores udtynding og nyplantning, samt variationen rundt om søen. Han tager faktisk gæster med herhen for at vise dem et andet billede af Ballerup end det gement kendte. Vores målte værdier fra søen af fosfor og andet, var langt under, hvad andre søer i kommunen har.

Muslinger vil have en afhjælpende effekt, men “root course” var de høje, gamle træer.

For at vurdere sammensætningen af søens fisk kunne man spænde et større net ud og så ud fra fangsten se, hvor tæt man er på en god balance. Det skal dog lejes fra specialfirmaer osv, så det ligger nok ikke umiddelbart lige for.

De gamle rød-elge omkring søen var nået til vejs ende og vi kunne lige så godt begynde en udskiftning. Tilsvarende var han enig i at de to store træer i det nord-østlige hjørne var syge og ville dø. Der er der, hvor vi har nyplantet to træer. De to (knækkede) piletræer på den vestlige side mente han stadig var søens signatur træer, så dem opfordrede han os til at bevare så længe som muligt.

Han opfordrede os også til at lade nogle bunker af kvas, cirka en femtedel, blive liggende på tørre områder, samt at lade de nederste 2-3 m af træer, som vi fælder, blive stående og rådne op. Det vil tiltrække mange fugle. Vi har foreløbigt ladet et par stammer ligge og forrådne i sumpen ved Solbrinken og det har indtil nu bevirket at spætten er kommet tilbage.

Han mente, vi burde flytte de fem tjørne buske, som vi har plantet i det mere sumpede område øst for søen, idet vandstanden er for høj derovre. Dem kan vi flytte over, hvor den store birk ud for A-husene stod. I øvrigt går vi så, som anbefalet af Sitas eksperten og som vi aftalte på rundgangen den 17, at stamme den store eg ved pumpen op til en flot krone og rydde omkring den, så den får lov til at fremstå som en mere end 100år gammel solitær eg.

Vores lille bro over tilløbet fra Solbrinken var god, idet den tillod lysstriber at trænge ned, det bevirkede, at fiskene turde svømme under den.

Han havde medbragt et kort over afløbsforholdene for Ballerup og det var en anden virkelighed, end den af os kendte.

Vi ligger i et vandskel, så vores vand på denne side af Frederikssundvejen er tiltænkt via det store beton dæksel at løbe ud i Roskilde fjord gennem kryptiske kanaler. Vores orange rør mente han var en lokal entreprenør, der havde lavet noget uautoriseret. Og han kunne ikke beskrive, hvor det vand endte henne. Men vi fik rokket lidt ved indløbet til beton afløbet, så vores nuværende oversvømmelse burde blive afhjulpet en del. Det må vi gøre mere ved på havedagen.
Han har efterfølgende tilsendt os to foto af søen. Der er også matrikelnumre påNysøvangnysø

Annonce: Kom til snapsesmagning og lær at lave din egen kryddersnaps

Kom til snapsesmagning og lær at lave din egen kryddersnaps

Hvornår: lørdag den 7. maj 2016 kl. 13:00 – 15:00

Hvor: Tværvænget 5c

Tilmelding: 02 MAJ på 7221 7264 eller mail paulerikillum@gmail.com (din tilmelding er først gældende når

du har betalt, det kan ske via MobilPay eller kontant ved tilmelding.

Pris: 150 kr.

Antal deltager: minimum 6 max 12

Medbring: 2l fryseposer og en taske/rygsæk hvis du vil have lidt medhjem at lave din egen snaps af.

HUSK: Over- og fodtøj efter vejret

Snaps har gennemlevet en transformation. Fra at være noget billigt stads, der bare skulle skylles ned, mens

man skar ansigt. Til en nydelse med mange facetter.

Der er noget helt særligt med de kryddersnapse, man selv laver. En nydelse, der ikke kun har med smagen

og duften at gøre, men også med indsamlingen af planter, forberedelsen og de uforudsigelige faktorer, der

gør at det færdige resultat altid vil variere i smagen.

PROGRAM:

Vi starter i haven med en lille snaps og en snak, om valg af grundalkoholen, trækketider og opbevaring.

Derefter går vi en tur rundt i vores skønne område og skoven, turen er ca. 2 km men sker i et tempo hvor alle

kan følge med. På turen rundt stoppe vi ved diverse træer buske og planter, får en snak om de enkelte og

ikke mindst smager på snapse lavet på de enkelte planter. Der vil være 8 – 10 smagsprøver.

Der vil blive udleveret opskrifter til de snapse man ønsker at prøve kræfter med

På gensyn

Paul Erik Illum

Tværvænget 5c

 

Arbejdsweekend forår 2016

Så er der arbejdsweekend igen.

I år afholdes det lørdag d. 30 april og søndag d. 1 maj.

Kom og vær med. Da der var mange træer og grene som blev beskadiget af det kraftige snefald sidste vinter, har vi brug for mange gode kræfter til at hjælpe med at få det båret væk.

Der vil som sædvanlig være en bid brød, og kaffe om morgenen, og der vil blive bestilt pizza til frokost.

Legekammeraterne vil lave snobrød for børnene.

 

Vi håber at se så mange som muligt