Tidligere prøver

E.coli
2014
23. juni 140/100mL
Grænseværdi: 250/100mL

Intestinale enterokokker
2014
23. juni 15/100mL
Grænseværdi: 100/100mL

Der blev målt en vandtemperatur på 20 grader.
Resultaterne overholder kravværdierne i Strand kriterierne (kriterium 1) fastsat af Blå Flag.
E.coli
28. juni 160/100mL
10. juli 61/100mL
5. august 300/100ml
Grænseværdi: 900/100mL

Intestinale enterokokker
28. juni 77/100mL
10. juli 61/100mL
5. august 94/100 ml
Grænseværdi: 330/100mL

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143189 Ikke tilfredsstillende kvalitet af badevandet – afventer ny måling.

Seneste måling (24. juni) viser at bakterieindholdet er lige i overkanten til at være tilfredsstillende:

E.coli: Vores måling 1200/100mL Grænseværdi: 900/100mL
Intestinale enterokokker: Vores måling 500/100mL Grænseværdi: 330/100mL

En vandprøve er ikke nok til at konkludere og en ny prøve er bestilt.
Den nuværende prøve er taget dagen efter Sankt Hans festen og det kan ikke udelukkes at det har betydning for resultatet.

Bestyrelsen opfordrer til at være varsom med omfanget af badning indtil ny prøve er foretaget.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143189