Resultater fra arbejdsweekenden

Forårs arbejdsweekenden blev traditionen tro gennemført i April. Vejrguderne havde sikret overdådige mængder regn i løbet af natten og således startede lørdagen også; Morgenmad i silende regnvejr. Det afholdt nu ikke en mindre skare seje grundejere i at møde op og tage en tørn.

Forud for weekenden havde vi arrangeret, at et sygt træ i søens N-Ø hjørne var blevet fældet. Efterfølgende fik vi fjernet grenene. Gartneren, der stod for dette, tog deltagerne i arbejdsweekenden en tur med rundt om søen og kom med konstruktive forslag til, hvorledes vi kan få et endnu bedre søområde.

Petanque banen blev reetableret, så vi hen over sommeren nu igen kan nyde dette afslappende franske spil.

Området omkring den store eg bagved pumpehuset blev fræset op og der er nu plantet græs der. Når det har fået lidt fat, vil plænetraktoren ”gøre kål” på skvadderkålene i området.

Endelig havde vi arrangeret en genudsætning af to slags karper, samt aborrer og 300 muslinger. Det var en stor oplevelse for de deltagende børn. Vi vil tilstræbe at genudsætte flodkrebs i forbindelse med jubilæumsfesten, så børnene igen kan få en god oplevelse