Rundtur rundt om søen med Ballerup Kommunes biolog

Flemming og Carsten fra Grønt Udvalg, var torsdag d. 28/4 på en inspirationstur rundt om søen med Ballerup kommunes biolog Benny W. Jakobsen. Det blev til megen god og informativ snak. Herunder følger et kort referat.

Hans konklusion vedrørende den manglende gennemsigtighed i søen var enkel og klar; det skyldes primært vores gamle og høje træer, der smed masser af blade i søen. Store mængder af næringsstoffer. Som han sagde; “sådan var de jo ikke for tyve år siden, derfor den store forskel”. Samtidig fik vi dog stor ros for vores udtynding og nyplantning, samt variationen rundt om søen. Han tager faktisk gæster med herhen for at vise dem et andet billede af Ballerup end det gement kendte. Vores målte værdier fra søen af fosfor og andet, var langt under, hvad andre søer i kommunen har.

Muslinger vil have en afhjælpende effekt, men “root course” var de høje, gamle træer.

For at vurdere sammensætningen af søens fisk kunne man spænde et større net ud og så ud fra fangsten se, hvor tæt man er på en god balance. Det skal dog lejes fra specialfirmaer osv, så det ligger nok ikke umiddelbart lige for.

De gamle rød-elge omkring søen var nået til vejs ende og vi kunne lige så godt begynde en udskiftning. Tilsvarende var han enig i at de to store træer i det nord-østlige hjørne var syge og ville dø. Der er der, hvor vi har nyplantet to træer. De to (knækkede) piletræer på den vestlige side mente han stadig var søens signatur træer, så dem opfordrede han os til at bevare så længe som muligt.

Han opfordrede os også til at lade nogle bunker af kvas, cirka en femtedel, blive liggende på tørre områder, samt at lade de nederste 2-3 m af træer, som vi fælder, blive stående og rådne op. Det vil tiltrække mange fugle. Vi har foreløbigt ladet et par stammer ligge og forrådne i sumpen ved Solbrinken og det har indtil nu bevirket at spætten er kommet tilbage.

Han mente, vi burde flytte de fem tjørne buske, som vi har plantet i det mere sumpede område øst for søen, idet vandstanden er for høj derovre. Dem kan vi flytte over, hvor den store birk ud for A-husene stod. I øvrigt går vi så, som anbefalet af Sitas eksperten og som vi aftalte på rundgangen den 17, at stamme den store eg ved pumpen op til en flot krone og rydde omkring den, så den får lov til at fremstå som en mere end 100år gammel solitær eg.

Vores lille bro over tilløbet fra Solbrinken var god, idet den tillod lysstriber at trænge ned, det bevirkede, at fiskene turde svømme under den.

Han havde medbragt et kort over afløbsforholdene for Ballerup og det var en anden virkelighed, end den af os kendte.

Vi ligger i et vandskel, så vores vand på denne side af Frederikssundvejen er tiltænkt via det store beton dæksel at løbe ud i Roskilde fjord gennem kryptiske kanaler. Vores orange rør mente han var en lokal entreprenør, der havde lavet noget uautoriseret. Og han kunne ikke beskrive, hvor det vand endte henne. Men vi fik rokket lidt ved indløbet til beton afløbet, så vores nuværende oversvømmelse burde blive afhjulpet en del. Det må vi gøre mere ved på havedagen.
Han har efterfølgende tilsendt os to foto af søen. Der er også matrikelnumre påNysøvangnysø

Udgivet af

torsten

Jeg er webmaster for hjemmesiden.

Skriv et svar