Saunaprojekt på fællesområdet

Under en ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 29. august blev der vedtaget forslag om at etablere en sauna på fællesområdet under forudsætning af, at der kunne opnås fuld eller delvis finansiering fra Ballerup Kommunes Grønt Råds puljeordning. 
 
Saunaprojektet har nu været ansøgt og behandlet af Grønt Råd, der efterfølgende har meddelt,at der ikke kunne gives tilskud.
 
Dermed kan saunaprojektet ikke realiseres, og bestyrelsen betragter derfor sagen som afsluttet.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen G/F Nysøgaard

Udgivet af

torsten

Jeg er webmaster for hjemmesiden.

Skriv et svar