Varsling om forhøjede niveauer af colibakterier enterokker

Kære grundejere i Nysøgaard

Læs dette hvis du bader i vores sø!

Bestyrelsen fraråder at der bades i søen, da der i øjeblikket er en meget høj forekomst af colibakterier og enterokker Det viser det seneste resultatet af årets badevandsprøve foretaget Eurofins Miljø A/S, som blev udført onsdag d. 29. juni

Når det gælder målinger for colibakterier ligger vi normalt på en værdi på 70-115. De maksimale kravværdier for “Blå Flag strandkriterier- Ferskvand” er på 500.Seneste måling viser en meget høj værdi på 1400. Bedre er det ikke for målinger for enterokker. Her er den maksimale kravværdig 200 og målingerne plejer at være mellem 15-50. Seneste analyse viser en meget høj værdi på 570.

Eftersom kvalitetskravene for udmærket badevandskvalitet jf. gældende badevandsbekendtgørelse, BEK nr 917 af 27/06/2016 ikke er opfyldt, fraråder vi badning. Vi får udført en opfølgende analyse om ca. 10 dage som forhåbentlig viser et bedre resultat.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Udgivet af

torsten

Jeg er webmaster for hjemmesiden.

Skriv et svar